Posts Tagged ‘Slutord’

Slutord

01/08/2009

Idag vet ingen om Maglev eller ”vanlig” höghastighetsjärnväg är effektivast totalt när man räknar med restider, driftskostnader, anläggningskostnader och så vidare då det inte har gjorts någon utförlig analys. Maglev har framförallt en hög byggkostnad och icke-kompabilitet med befintlig räls emot sig men har fördelar i form av mindre behov av tunnlar, raka spår etc som gör byggkostnaden annorlunda jämfört med TGV/ICE och har lägre driftskostnader, har regionalförstoringseffekter som är större än TGV/ICE, samhällsekonomiska effekter som kortare restider och miljömässiga effekter som större konkurrent till flyget med mera. Det är inte helt omöjligt att man klarar sig initialt med enkelspår på vissa sträckor med Maglev på grund av bättre acceleration, högre hastighet och bättre bromsning, det sänker kostnaden för Maglev rejält.

Givetvis borde en utredning för kanske en miljon göras om man planerar att göra en investering på ca 93 000-300 000 miljoner som kan ta närmare 20 år att bygga och användas i kanske hundra år.

Slutligen så kan jag tillägga att jag inte har fått en enda krona eller någon kontakt på något sätt med någon tågtillverkare, varken Bombardier, Transrapid, Siemens etc. Jag gillar tåg, jag gillar höghastighetståg ännu mer men mest av allt gillar jag Maglev eftersom jag anser att den tekniken är bäst ekonomiskt, komfortmässigt, miljömässigt.

Skulle några fakta vara felaktiga eller källhänvisning saknas så ber jag om ursäkt och hoppas att ni säger till så det kan rättas till.