Posts Tagged ‘Restider’

Restider

01/08/2009

Möjliga restider-uppdaterad

*Updatering:

En miss har upptäckts i restidtabellen, numera är en minuts stopp per station inlagd. Accelerationen och inbromsningen är numera 1,1m/s^2, Maglev kan hatera 1,3m/s^2.  Restiderna blir lika nästan precis lika långa/korta som tidigare.*

Vilka restider kan man då förvänta sig? I tabellen nedan så är accelerationen och inbromsningen satt till (-)1,1m/s^2 , avståndet mellan Göteborg och Stockholm 471km (bilvägen, gissningsvis blir det lite kortare med tåg) och de tio stoppen är Landvetter, Borås, Ulricehamn, Jönköping, Tranås, Linköping, Norrköping, Skavsta/Nyköping, Södertälje och Stockholm. Tågen antas för enkelhetens skull hålla full hastighet överallt även genom stationer den inte stannar vid.

Mögliga restider med Maglev, uppdaterad

Mögliga restider med Maglev, uppdaterad

Samtliga uträkningar hittas här: http://www.megaupload.com/?d=O3AV2MFX (Tidigare uträkningar finns på  http://www.megaupload.com/?d=JGILKWHK)

Är det inte möjligt att hålla full fart genom alla städer får man lägga till följande till restiden:

Kostnad Acceleration+inbromsning Minuter
500-400Km/h 0,42
500-300Km/h 0,84
500-200Km/h 1,26
Kostnad lägre hastighet 10km
500-400Km/h 0,3
500-300Km/h 0,8
500-200Km/h 1,8

Göteborg-Jönköping direkt hade med 500km/h i timmen gått på 21 minuter, Jönköping-Linköping på 18 minuter och slutligen Linköping-Stockholm på 27 minuter. De 613 kilometrarna mellan Malmö och Stockholm skulle ta cirka 66 minuter med ett direkttåg utan stopp. Tåg från Göteborg med stopp i Jönköping, totalt 438 km och långtifrån rakaste vägen skulle gå på 62 minuter, en bra bit fortare än rakaste vägen via Västkustbanan som är klar först år 2025.

Det rödmarkerade är min rekommendation där det finns en balans mellan korta restider och den kostnad högre hastigheter innebär i form av buller, energi med mera.

Alternativet att bygga konventionella höghastighetståg hade gett följande restider från Stockholm enligt Banverket:

Nyköping                   0:36

Norrköping               0:51

Linköping                  1:03

Jönköping                 1:21

Göteborg                   2:00

Värnamo                   1:54

Malmö                        2:41