Posts Tagged ‘Pendla’

Regionförstoring

01/08/2009

Ett av de populäraste orden hos politiker är regionförstoring vilket bland annat betyder att företag kan få fler möjliga medarbetare och vice versa eftersom man kan pendla mellan arbetsplatsen och hemmet. Det handlar inte bara om arbete utan också att kunna besöka vänner och göra saker på sin fritid utan att slösa bort mycket tid på transporter. Runt en timme pendling per riktning brukar smärtgränsen hos många ligga vilket gör att trots en konventionell höghastighetsbana mellan Stockholm-Göteborg så går det inte att pendla mellan till exempel Jönköping-Stockholm då det skulle ta 1:21 enligt Banverket.

Föreställ dig att man genomför en utbyggnad av Maglev som skisserat ovan. Det betyder att man kan bo i centrala Göteborg och pendla dagligen till Stockholm utan några större besvär. Till och med Malmö-Stockholm skulle ligga vid vad man orkar med att pendla per dag. Bosätter man sig i t.ex. Jönköping så kan man nå Göteborg, Malmö, Stockholm och alla orter som ligger däremellan på under 45min. Snacka om regionförstoring!

Pendlingsavstånd till Stockholm?

Pendlingsavstånd till Stockholm?

Effekten skall inte underskattas, skärgårdsturismen växte till sig på västkusten under 1900-talets början som en direkt följd av ångbåtstrafiken. Plötsligt kunden man åka ut i skärgården och bada över dagen, istället för att lägga en dag i restid åt vardera hållet. Tittar man på orter som har växt rejält de senaste 50 åren så ser man att exempelvis Kungsbacka och Mölndal har växt rejält då de har fått goda kommunikationer, både med tåg och med motorväg. Både Sverige och framförallt världen kommer ha en befolkningsökning framöver i storstadsregioner och vi blir fler och rikare så blir bra kommunikationer mer lönsamma.