Posts Tagged ‘Olyckor’

Olyckor

01/08/2009

Maglev har tyvärr haft två incidenter. Den värsta inträffade den 22:a september 2006 på testbanan i Lathen när ett tåg kraschade in i ett servicefordon i 200km/h. 23 människor dog i kraschen.  Enligt rutinerna skulle servicefordonet rapportera in när de var klara och först då skulle det vanliga tåget få åka ut på banan. På grund av den mänskliga faktorn skedde inte detta utan det blev en förödande krasch. Banan i Tyskland är som sagt en testbana och servicefordonen var inte integrerade i styrsystemet. Numera är det de och i Shanghai har servicefordonen hela tiden varit integrerade i styrsystemet.

Den andra incidenten var när ett batteri började brinna. Inga människor kom till skada och trafiken kunde snabbt återupptas.

TGV/ICE är tyvärr inte heller befriade från olyckor, t.ex. dog 101 människor i en krasch 1998 då ett hjul var utnött.

Huruvida Maglev eller TGV/ICE är säkrast finns inget säkert svar på då det inget finns något större Maglevsystem med flera stationer, växlar och liknande så man kan få rättvisa data att jämföra med. Maglev har ett par saker som är positiva för säkerheten i alla fall och det är tågen inte är gjorda av brännbara material, de har sprinklersystem, heta komponenter som transformatorer och liknande står bredvid banan och inte i tågen. Vidare kan i princip inte tågen spåra ur då de omsluter rälsen på tre sidor.