Posts Tagged ‘Matsa’

Maglevtåg kan inte riva ner ledningar.

14/11/2009

Nu har ett X2000 tåg rivit ner kontaktledningar igen med stora förseningar som följd. Med maglevtåg hade det aldrig hänt eftersom magnettågen inte har några strömledningar som kan rivas ner. Motorerna sitter som tidigare nämnt i banan och tågen får ström till dörrar, air-condition, lampor etc. via induktiv strömöverföring.

Under tyfonen Matsa så gick tågen på Shanghais  maglevbana i full trafik trots vindar på upp till 55m/s. Snöoväder som har stängt motorvägen till Pudongs flygplats i Shanghai har inte heller stoppat tågen.

Magnettåg är inte dyrare i total ekonomi än konventionella höghastighetståg, de ger runt halva restiden, bullrar mindre och  drar mindre el. Trots detta så har inte Banverket utrett frågan. Gör skillnad genom att gå med i facebook-gruppen Utred magnettåg i Sverige!