Posts Tagged ‘Kompabilitetsproblem’

Kompabilitetsproblem

01/08/2009

Maglev är inte kompatibelt med vanlig tågräls och det en stor nackdel men kan vara en fördel. Tunnelbanan i Stockholm fungerar relativt bra då det är en typ av tåg som trafikerar de spåren och man har stora möjligheter till att planera trafiken då man vet när tågen avgår och ankommer. Till exempel på västra stambanan mellan Alingsås och Göteborg så måste pendeltåg, regionaltåg, Intercitytåg, X2000 med många stopp, X2000 med få stopp och godståg trängas på samma spår. Eftersom de skiljer sig stort i form av acceleration, högsta hastighet, antal stopp och så vidare så blir det svårt att planera in tågen och en försening på t.ex. ett pendeltåg påverkar all den andra trafiken. Skulle man ha dedikerade spår för

Redan idag så är svensk järnväg inkompatibel med europeisk järnväg då vi har annan spårvid (Finland & Ryssland), annat signalsystem, annan strömspänning, annan frekvens på växelström, vi kör vänstertrafik och alla våra grannländer kör högertrafik, rälen väger olika mycket per meter, slipers väger olika mycket och ligger på olika avstånd, rälsen tål olika vikt, tunnlar är olika stora och har olika lastvid (England har t.ex. trånga små tunnlar och Sverige och Norge har stora vilket gör att vi kan köra bredare tåg) med mera. Kan man lösa det? Ja, men det är inte gratis eller problemfritt, bara ett byte av signalsystem ska tydligen kosta 15-20 miljarder…

Kan man spara väldigt mycket tid på resan (upp till 1:35 på Stockholm-Malmö) så kan man kompensera tidsbortfall vid byte av tåg t.ex. i Malmö eller Helsingborg/Helsingör för att fortsätta ner till kontinenten.