Posts Tagged ‘Kapacitet’

Kapacitet

01/08/2009

Genom att Maglevtåg går snabbare, både i form av högre hastighet och acceleration/inbromsning än TGV/ICE, så kan färre tåg transportera fler personkilometrar per timme. Det betyder att man behöver binda upp mindre kapital i tåg och ha mindre personal per personkilometer. Dessutom så har tågen mindre servicebehov och man behöver med andra ord en mindre buffert som antingen står i reserv eller är på verkstaden.  UK Ultraspeed räknar med att 30 tåg kan leverera 30 miljarder personkilometer[1]. Jämförelsevis så levererade SJ totalt 11 miljarder personkilometrar på totalt 1400 tåg. Enligt utredningen ”Nya tåg”(sidan 36) så skulle det behövas ca 100 nya tåg och 50 nya godståg. I UK Ultraspeeds utredning så räknar man med att behöva 30-35 tåg till totalt 800km bana (att jämföra med Sveriges 640 planerade km).

SJ köpte nyligen 20 Regina tåg som kan gå i 200km/h för 20 miljarder, med andra ord 100 miljoner per tågset. Konventionella tåg som kan gå 300-360km/h är med all sannolikhet en bra bit dyrare.


[1] Antar man med 30 tåg, 365 dagar om året, 18 timmars tågtrafik om dagen, 1000 personer per tågset och en snitthastighet på 150km/h så får man 29 565 000 000personkilometrar/år vilket stämmer väldigt bra med UK Ultraspeed.