Posts Tagged ‘Gröna tåget’

Framtiden

01/08/2009

Med Gröna tåget så kan tiden mellan Stockholm och Göteborg sänkas till 2:30 på befintliga banor. Med helt nya banor sänks restiden med endast 30 minuter eller 20%. Det kommer inte bli helt enkelt att övertyga de som skall betala för byggandet av banan att den är absolut nödvändig och kommer ge de stora effekter man är ute efter. Det finns möjligheter att höja hastigheten på konventionella tåg, till exempel genom att göra tågen lättare, med starkare motorer, lägre luftmotstånd och så vidare men man får mer och mer problem med friktionen mellan tåget och räls och ledningar.

Framtida utbyggnad som kan vara lämpliga är till Gävle via Arlanda och Uppsala och en linje mot Oslo med stopp i Västerås, Örebro och Karlstad.

Energieffektivitet

01/08/2009

Luftmotståndet växer med kvadraten på hastigheten, med andra ord dubblar man hastigheten så fyrdubblar man luftmotståndet. Riktigt så enkelt är det inte, exempelvis så märks det skillnad om det är en slät yta eller massa utstickande saker, om luften kan passera enkelt eller om den måste ta omvägar etc. Släta ytor och droppformade föremål brukar eftersträvas om man vill ha så lågt luftmotstånd som möjligt. I dagsläget finns det inga konventionella tåg som har slät undersida utan boggier, och allt annat som sitter under tåg stör luften. Strömavtagare bidrar även de till luftmotståndet. Maglev är å andra sidan slät på undersidan och ovansidan och mellan spår och tåg är det bara 10mm.

Maglevs energikonsumtion jämfört med ICE

Maglevs energikonsumtion jämfört med ICE

Maglev har regenerativ bromsning vilket innebär att tågets rörelseenergi omvandlas till el istället för att bromsas bort. Flera moderna tåg som t.ex. Gröna tåget har också denna finess men enbart på de hjul som har motor, X2000 har exempelvis inte denna funktion.