Posts Tagged ‘framtiden’

Framtiden

01/08/2009

Med Gröna tåget så kan tiden mellan Stockholm och Göteborg sänkas till 2:30 på befintliga banor. Med helt nya banor sänks restiden med endast 30 minuter eller 20%. Det kommer inte bli helt enkelt att övertyga de som skall betala för byggandet av banan att den är absolut nödvändig och kommer ge de stora effekter man är ute efter. Det finns möjligheter att höja hastigheten på konventionella tåg, till exempel genom att göra tågen lättare, med starkare motorer, lägre luftmotstånd och så vidare men man får mer och mer problem med friktionen mellan tåget och räls och ledningar.

Framtida utbyggnad som kan vara lämpliga är till Gävle via Arlanda och Uppsala och en linje mot Oslo med stopp i Västerås, Örebro och Karlstad.