Posts Tagged ‘Energieffektivitet’

Energieffektivitet

01/08/2009

Luftmotståndet växer med kvadraten på hastigheten, med andra ord dubblar man hastigheten så fyrdubblar man luftmotståndet. Riktigt så enkelt är det inte, exempelvis så märks det skillnad om det är en slät yta eller massa utstickande saker, om luften kan passera enkelt eller om den måste ta omvägar etc. Släta ytor och droppformade föremål brukar eftersträvas om man vill ha så lågt luftmotstånd som möjligt. I dagsläget finns det inga konventionella tåg som har slät undersida utan boggier, och allt annat som sitter under tåg stör luften. Strömavtagare bidrar även de till luftmotståndet. Maglev är å andra sidan slät på undersidan och ovansidan och mellan spår och tåg är det bara 10mm.

Maglevs energikonsumtion jämfört med ICE

Maglevs energikonsumtion jämfört med ICE

Maglev har regenerativ bromsning vilket innebär att tågets rörelseenergi omvandlas till el istället för att bromsas bort. Flera moderna tåg som t.ex. Gröna tåget har också denna finess men enbart på de hjul som har motor, X2000 har exempelvis inte denna funktion.