Posts Tagged ‘Container’

Godståg

01/08/2009

Maglev kan i dagläget inte köra containers eller bulkgods men enlig Tranrapid så kan man köra lättare specialcontainrar på upp till 15 ton. Banverket har i din utredning ”Svenska höghastighetståg”  inte heller tänk ha någon kapacitet för vanliga godståg utan endast speciella lättare godståg. Den stora vinsten oavsett vilket system man väljer är att man får fri kapacitet på befintliga spår.

Gods på Maglevtåg

Gods på Maglevtåg

Rent tekniskt är det inget som hindrar att man bygger Maglevtåg som kan ta containrar då det i princip bara är att öka effekten i banan för att få mer lyftkraft. Skulle det vara intressant att, främst nattetid, köra vanliga containrar så är det antagligen möjligt att Transrapid skulle kunna konstruera sådana tåg.

Container på maglevbana

Container på maglevbana