Archive for oktober, 2016

Stort intresse för magnettåg i medier

05/10/2016

Nyligen har magnettåg som alternativ till höghastighetståg debaterats flitigt i olika medier. Här kommer en sammanställning av länkarna:

Sverige på väg att skaffa föråldrade höghastighetståg (Rune Wigblad 2016-08-21)

http://www.svd.se/sverige-pa-vag-skaffa-foraldrade-hoghastighetstag

Stor osäkerhet kring magnettågen (Sverigeförhandlingen 2016-08-25)

http://www.svd.se/stor-osakerhet-kring-magnettagen/om/naringsliv:debatt

Konventionella snabbtåg i högsta grad moderna (KTH:s Järnvägsgrupp 2016-08-26)

http://www.svd.se/konventionella-snabbtag-i-hogsta-grad-moderna/om/hoghastighetstagen

Flera fel om kostnader för magnettågen (Fredrik Larsson 2016-08-31)

http://www.svd.se/flera-fel-om-kostnader-for-magnettagen/om/hoghastighetstagen

Det krävs en opartisk utredning om magnettåg (Rune Wigblad 2016-09-02)

http://www.svd.se/det-kravs-en-opartisk-utredning-om-magnettag

 

Debattartikel i Svenska Dagbladet

Jan Sundling, styrelseordförande SJ och Crister Fritzson, vd SJ:
”Tåg kan gå var sjätte minut mot Malmö eller Göteborg”

Repliker

Maria Bratt-Börjesson, docent, KTH; Harry Flam, professor emeritus, Stockholms universitet; Lars Hultkrantz, professor, Örebro universitet; Per Kågeson, pensionerad professor, KTH och Jan-Eric Nilsson, professor, VTI:
”Jättestor nytta, men ännu större kostnad”

Gustav Hemming, miljö- och regionplaneringslandstingsråd i Stockholms läns landsting:
”Höghastighetsbanan riskerar bli en gökunge”

Fredrik Larsson, expert inom järnvägscertifiering, medlem i Den skandinaviska magnettågsgruppen:
”Så korta restider är inte möjliga”

Slutreplik från Jan Sundling och Crister Fritzson:
”Samhällsnytta svårfångad med kalkyler”
Rune Wigblad i ETC:

Utvärdera om vi ska hoppa på magnettåget

http://www.etc.se/debatt/utvardera-om-vi-ska-hoppa-pa-magnettaget

 

 

 

 

 

Det flygande tåget

05/10/2016

Den Skandinaviska magnettågsgruppen har under en tid arbetat fram rapporten det-svavande-taget .

I korthet tar rapporten upp miljönyttor, regionförstoring och kostnadsberäkningar. Sverigeförhandligens förslag framstår i jämförelse som ett allt svagare alternativ.

Shanghai maglev.PNG

Den Skandinaviska magnettågsgruppen är en ideell organisation som förmedlar kunskap om magnettåg på Facebook: https://www.facebook.com/groups/magnettagskandinavien/