Archive for mars, 2015

Ostlänken börjar haverera, innan den är byggd. Det finns bättre alternativ

05/03/2015

Ostlänken är just nu i projekteringsstadiet, och man har redan stött på stora problem:

– Det vi reagerade på i Linköping är att man vill ha en tunnel. En tunnel är inte bara tekniskt komplicerad, det är också väldigt dyrt. I Norrköping kör tågen på en bro, säger han till Norrköpings Tidningar.
[…]
På Sverigeförhandlingens hemsida försäkrar man att ”inget av alternativen kommer att stoppa möjligheten för snabbtågen att stanna i Linköping. Med passagealternativet kommer de tåg som inte ska stanna köra förbi utan att åka genom staden. De som ska stanna i Linköping kör in via ett spår till stationen som fortsatt kommer att ligga kvar centralt i Linköping”

Med andra ord står man inför två olika alternativ:

1. Bygg en dyr tunnel.
Fördelen är att man kommer till mitten av staden, men
Nackdelen är att det finns begränsade erfarenheter av att köra snabbt i tunnel, tunnlar tar lång tid att bygga, är brandfaror, samt beräknas kosta fem miljarder kr i Linköpingsfallet.

2. Lägg förbispår utanför staden och använd befintliga spår för att ta sig in till stadsmitt.
Nackdelen är att man blandar trafik och nya tågen som är tänkta att gå i uppemot 320 km/h kommer att störas av alla förseningar och trängsel som dagens pendeltåg, godståg, regiontåg och liknande ger upphov till. Vidare så kostar förbigångsspår runt 200 miljoner SEK per km, runt 10 km är minimum.

Ha i åtanke att Nyköping, Norrköping, Jönköping, Ulricehamn, Borås, Landvetter har exakt samma problematik med behov av ny station och ont om plats.

Trafikverket själva säger att man inte har utrett hela sträckan mellan Göteborg och Stockholm klart, utan att det återstår ett antal miljoner och år för att få en  kalkyl. Det är en av anledningarna till att man bygger Ostlänken mellan Järna och Linköping först. Den riktigt komplicerade biten mellan Linköping och Borås samt Mölnlycke-Göteborg är inte utredda.

Alternativen?

Med maglev så kan man klara sig med 0 km tunnel om man bygger en upphöjd bana och station ovanför befintlig station. Med inritade 1,6 km kurvradie så kan man hålla 300km/h genom staden, alternativt bygga ett förbigångspår för 500 km/h på 10 km.

Genom Linköping

Eftersom Maglev inte på samma sätt behöver hantera vibrationer och punktlaster så kan nedanstående segment kan fås i 64 meters längder utan att gå upp i dimension, dvs. markant mindre än en normal upphöjd järnväg.

Hybridbana

Innan Trafikverket drar igång Sveriges genom tiderna största projekt så borde man givetvis utreda klart hela sträckan innan byggstart, samt titta på alternativ som tysk eller japansk maglev.