Archive for november, 2013

Magnettåg kan inte spåra ur.

12/11/2013

Som man kan läsa på flera ställen så spårade idag ett godståg ur vid Södra station i Stockholm. Konsekvenserna har vart enorma med totalstopp i trafiken, affärer som inte har blivit av, folk som inte kan hämta sina barn på dagis och så vidare.

Det finns två faktum:

1. Tågtrafik på räls sliter på både rälen och på fordonen

2. Ett system där pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg, ”snabb”tåg och godstrafik skall dela blir väldigt känsligt mot störningar.

Sannolikt så är det i underhållet av rälsen eller av fordonen den direkta orsaken till dagens olycka står att finna. 

Vad är då lösningen? En planerad utbyggnad av befintliga spårnätet för snabbtåg  löser inte problemet. Slitaget ökar rejält med hastigheten, man planerar att fortsätta blanda tåg med olika hastighet och bygger man helt nya banor hela vägen så blir det enormt dyrt. Den tänkta lösningen vill fortsätta att dela spår med godståg, framförallt in i städer.

Magnettåg å andra sidan kan inte spåra ur. Ser man på ett tåg i profil så omsluter tåget banan och gör det därmed fysiskt omöjligt för tåget att spåra ur. Kombinerat med ett system där alla tågen styrs centralt så riskerar man inga olyckor i form av krockar och skulle ett tåg mot förmodan gå sönder så kan man enkelt dirigera runt andra tåg kring det (givet dubbelspår). Och slitage? Tågen och banan slits inte då det inte finns någon fysisk kontakt mellan tåg och bana. Vidare så får man halva restiden  mot en utbyggnad som inte är beslutad eller påbörjad. Räcker inte det som anledning till att man skall titta på magnettåg som ett alternativ? Här är 10 anledningar till.

Intresserad av att engagera dig eller få mer information? Gå med i Facebook gruppen Utred magnettåg i Sverige!